De Jonge Akademie On Wheels

Verloop van een dag

Een dag 'De Jonge Akademie on Wheels' startte 's ochtends op het schoolplein. Nadat presentator Victoria Koblenko de leerlingen had opgehaald uit hun lokaal, volgde op het schoolplein een verrassende introductie op het thema van de dag: Eten.

Vervolgens reed de schoolbus van De Jonge Akademie het plein op en kwamen 25 wetenschappers de bus uit. Acht van hen waren promovendi, die als captain ieder een leerlingenteam onder hun hoede namen.

Gedurende de rest van de dag waren er afwisselend workshopronden en plenaire gedeelten. In een workshopronde volgde elk team, samen met de captain, een workshop onder leiding van twee wetenschappers. In vier verschillende workshops werden proefjes gedaan, maar ook bijvoorbeeld spellen gespeeld en filmpjes bekeken.

De plenaire gedeelten, onder leiding van Victoria, bestonden uit actieve onderdelen. Leerlingen speelden onder meer quizzen en zagen wat de andere teams in de workshops hebben gedaan.

Na een spannende finale was het rond 15.00 uur tenslotte tijd voor de prijsuitreiking aan het winnende team.

De organisatie van de dag was in handen van De Praktijk; zij zetten 's ochtends vroeg op school al het nodige klaar. Na afloop van de dag zorgden ze voor het opruimen.

Wat heb ik nodig

De Jonge Akademie on Wheels op uw school betekent een volledig verzorgde dag, waarin de leerlingen de hele dag begeleid worden.

Om De Jonge Akademie on Wheels goed te laten verlopen, vragen wij de school om enkele zaken te regelen. Voorafgaand aan het busbezoek komen we op school langs om kennis te maken, de school te bezichtigen en de gang van zaken door te nemen.

We vragen dan, in overleg, om het volgende:

1. De Jonge Akademie on Wheels is bedoeld voor zo'n 80-110 leerlingen. Dus niet alleen de winnende klas, maar ook parallelklassen mogen meedoen. Deze leerlingen kunnen dan de hele dag geen reguliere lessen volgen.

2. Er zijn acht lokalen/ruimtes nodig, waarvan in twee gekookt kan en mag worden (bijvoorbeeld een practicumlokaal, keuken of ruim kabinet).

3. Er is de hele dag een ruimte beschikbaar waar alle leerlingen tegelijk een plenair programma kunnen volgen; denk bijvoorbeeld aan een aula, kantine of gymzaal.

4. Gedurende de dag zijn enkele docenten beschikbaar ter ondersteuning en als aanspreekpunt voor de organisatie.

5. Voorafgaand aan het bezoek van De Jonge Akademie voert een docent in de deelnemende klassen een kort inleidend onderdeel uit, en naderhand een afsluiting.

6. Tijdens De Jonge Akademie on Wheels kan gebruikt gemaakt worden van een aantal standaard materialen op school, zoals practicummaterialen en keukenspullen.